เกจ์วัดลม (Pressure Gauge)

เกจ์วัดลม 1 เข็ม

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดหน้าปัด 3.5 cm.

- มีลักษณะ 1 เข็ม

- รับแรงดันลมสูงสุด 0-1600 psi.

 - มีหน้าปัดให้เลือก 2 สี คือ สีดำ และ สีขาว

ทำหน้าที่ สำหรับดูปริมาณลมที่ใช้ รวมถึงบอกระดับความสูงต่ำของถุง

 

 ......................................................................................................

เกจ์วัดลม 2 เข็ม

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดหน้าปัด 5.2 cm.

- มีลักษณะ 2 เข็ม ไฟในตัว

- รับแรงดันลมสูงสุด 0-220 psi.

- มีหน้าปัดให้เลือก 2 สี คือ สีดำ และ สีขาว

ทำหน้าที่ สำหรับดูปริมาณลมที่ใช้ รวมถึงบอกระดับความสูงต่ำของถุง

  ......................................................................................................

เกจ์วัดลมดิจิตอล 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดหน้าปัด 4.7 cm.

- รับแรงดันลมสูงสุด 0-200 psi.

ทำหน้าที่ สำหรับดูปริมาณลมที่ใช้ รวมถึงบอกระดับความสูงต่ำของถุง

 ......................................................................................................

เกจ์วัดลมดิจิตอล 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดหน้าปัด 5.2 cm.

- รับแรงดันลมสูงสุด 0-200 psi.

- หน้าจอเปลี่ยนสีอัตโนมัติ 7 สี

ทำหน้าที่ สำหรับดูปริมาณลมที่ใช้ รวมถึงบอกระดับความสูงต่ำของถุง

Visitors: 206,716