สวิตช์ตัดลม (Pressure Switch)

สวิตช์ตัดลม 90 - 120 psi.

รายละเอียดสินค้า

- ทำงานที่ 90 psi. ตัดที่ 120 psi.

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

ทำหน้าที่ เริ่มและตัดการทำงานของปั๊มลม เมื่อปริมาณถึงจุดที่ต้องการ

 

........................................................................................

 สวิตช์ตัดลม 100 - 150 psi.

 

รายละเอียดสินค้า 

- ทำงานที่ 100 psi. ตัดที่ 150 psi.

- ขนาดเกลียว 1 หุน (1/8")

- ฟรี ข้อต่อแปลงเกลียวจาก 1 หุนเป็น 2 หุน 

ทำหน้าที่ เริ่มและตัดการทำงานของปั๊มลม เมื่อปริมาณถึงจุดที่ต้องการ

 ........................................................................................

 สวิตช์ตัดลม 120 - 150 psi.

รายละเอียดสินค้า 

- ทำงานที่ 100 psi. ตัดที่ 150 psi.

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

ทำหน้าที่ เริ่มและตัดการทำงานของปั๊มลม เมื่อปริมาณถึงจุดที่ต้องการ

.......................................................................................

 สวิตช์ตัดลม 165 - 200 psi.

 

รายละเอียดสินค้า 

- ทำงานที่ 165 psi. ตัดที่ 200 psi.

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

ทำหน้าที่ เริ่มและตัดการทำงานของปั๊มลม เมื่อปริมาณถึงจุดที่ต้องการ

  

Visitors: 206,714