โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 1/4"

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

- รับแรงดัน 150 psi.

- Orifice = 2.5 มม.

ทำหน้าที่ จ่ายลมเข้าระบบ ใช้เปิดหรือปิด โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน

........................................................

โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 3/8"

  

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเกลียว 3 หุน (3/8")

- รับแรงดัน 150 psi.

- Orifice = 4 มม.

ทำหน้าที่ จ่ายลมเข้าระบบ ใช้เปิดหรือปิด โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน

 

........................................................

บล็อคโซลินอยด์วาล์ว 2 วาล์ว

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

- รับแรงดัน 150 psi.

- Orifice = 2 มม.

ทำหน้าที่ จ่ายลมเข้าระบบ ใช้เปิดหรือปิด โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน

........................................................

บล็อคโซลินอยด์วาล์ว 4 วาล์ว

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

- รับแรงดัน 150 psi.

- Orifice = 2 มม.

ทำหน้าที่ จ่ายลมเข้าระบบ ใช้เปิดหรือปิด โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน

........................................................

บล็อคโซลินอยด์วาล์ว 8 วาล์ว

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเกลียว 2 หุน (1/4")

- รับแรงดัน 150 psi.

- Orifice = 2 มม.

ทำหน้าที่ จ่ายลมเข้าระบบ ใช้เปิดหรือปิด โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน

........................................................

บล็อคโซลินอยด์วาล์ว 8 วาล์ว (แบบเสียบ)

 

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดรูลม 2 หุน (1/4")

- รับแรงดัน 150 psi.

- DC 12 V

ทำหน้าที่ จ่ายลมเข้าระบบ ใช้เปิดหรือปิด โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน

 

Visitors: 206,716