ถุงลม 2 ชั้น ขนาดเล็ก รหัส 2S

รายละเอียดสินค้า

ด้านตรง

ด้านบน

ด้านล่าง